Infeksjonsrisiko: Hvor mange virus og bakterier som overføres i fly

Mange mennesker lider av ubehagelig trykk på ørene og øreplager mens de flyr. Årsaken til dette er det endrede lufttrykket i flyet. (Bilde: m.mphoto / fotolia.com)

Er passasjerene utsatt for økt infeksjonsfare?

Hva er sannsynligheten for å få smittsomme sykdommer som influensa eller SARS mens du reiser med fly? Dette er spørsmålet som amerikanske forskere nylig har tatt opp i en studie finansiert av Boeing. Forskerne fant:

'
  • Til tross for mange medieoppslag er den eksakte risikoen for overføring under en flytur stort sett ukjent.
  • Personer som har færre enn to seter på siden og en rekke foran og bak den smittede, utsettes for en særlig høy smittefare.
  • Overflater som brettbord, sikkerhetsbelter og toaletthåndtak kan være potensielle bærere av virus og bakterier.
  • Utenfor en-meters rekkevidde rundt en infisert passasjer er smittefaren bare tre prosent.

Med over 3 milliarder flypassasjerer årlig er overføring av smittsomme sykdommer i luften et stort globalt helseproblem. Flyreiser kan tjene som en kanal for rask spredning av nye infeksjoner og pandemier. Likevel er den eksakte risikoen stort sett ukjent. Forskere ved Nell Hodgson Woodruff School of Nursing og Georgia Institute of Technology gjennomførte nylig en undersøkelse av sannsynligheten for å få en smittsom sykdom mens de reiser med fly. Studieresultatene ble publisert i spesialtidsskriftet "PNAS".

I følge en aktuell studie er personer som sitter innenfor en meter fra de smittede medreisende spesielt rammet av økt risiko for smitte under en flytur. (Bilde: m.mphoto / fotolia.com)

Hvordan foregår en overføring?

Ifølge Verdens helseorganisasjon er de viktigste smitteveiene for sykdommer som influensa og SARS luftveisdråper, som bæres over korte avstander på mindre enn en meter.Når en smittsom person nyser, hoster, snakker eller til og med puster, kan disse dråpene frigjøres. Hvis dråpene kommer på konjunktiva eller slimhinne hos en reisende, eller hvis de inhaleres, kan smitte finne sted.

Tre mulige overføringsscenarier

En passasjer kan ha nær kontakt med smittede på tre måter mens han reiser med fly. De kunne enten være i nærliggende seter, de kunne passere smittede mennesker som satt og beveget seg, eller en smittet person kunne gå forbi en sittende person.

Setet er avgjørende

Resultatene av studien viser at en smittsom passasjer med influensa eller annen dråpebåren smittsom sykdom sannsynligvis ikke vil smitte de andre passasjerene hvis de er lenger enn to seter og en rekke foran eller bak den smittede personen. Følgelig utsettes 11 til 13 medreisende rundt den smittede personen for en særlig høy risiko for smitte.

Overføring utenfor rekkevidden på en meter er usannsynlig

Utenfor en meters sonen rundt den smittede personen er risikoen for smitte bare rundt tre prosent, ifølge studieresultatene. Imidlertid er disse resultatene bare relatert til tiden som er brukt på å fly. Risikoen for smitte i køene ved innsjekking eller ombordstigning ble ikke tatt i betraktning. Dette kan være en mulig årsak til at studieresultatene bekrefter at sannsynligheten for infeksjon er lavere enn for eksempel WHO antyder.

En modell for beregning av sannsynligheten for infeksjon

Et forskerteam ledet av Vicki Hertzberg, professor ved “Nell Hodgson Woodruff School” for sykepleie og Howard Weiss, professor ved fakultet for matematikk ved “Georgia Institute of Technology”, utviklet en modell som beregner sannsynligheten for infeksjon med tanke på kontaktmønsteret mellom passasjerer og besetningsmedlemmer kan avgjøre.

Fem rundturer som grunnlag for simuleringen

Data fra fem rundturer fra den amerikanske østkysten til den amerikanske vestkysten tjente som grunnlag. Bevegelsene til passasjerer og mannskap ble registrert. I tillegg samlet forskerne luft- og overflateprøver fra områder som mest sannsynlig har mikrober. Disse bevegelsesdataene ble deretter overført til tusenvis av simulerte flyscenarier.

Flyatferden til passasjerene

"Vi vet nå mye om hvordan passasjerer beveger seg på flyreiser," forklarer Hertzberg i en pressemelding om resultatene av studien. Rundt 40 prosent av passasjerene ville aldri forlate setene sine, og ytterligere 40 prosent ville bare stå opp en gang i løpet av flyet. Bare 20 prosent av passasjerene sto opp to eller flere ganger. Passasjerer som forlater setene er i gjennomsnitt fem minutter på veien.

Forurensede overflater

Forskerne fant også at overføring av patogener også er mulig gjennom visse overflater, for eksempel brettbord, sikkerhetsbelter og toaletthåndtak. Dette kan skje hvis en syk passasjer hoster i hånden og senere berører en toalettoverflate eller en bagasjekurv. "Passasjerer og flybesetninger kan minimere denne risikoen for indirekte overføring gjennom god håndhygiene," anbefaler professor Weiss. I tillegg bør du holde hendene borte fra nesen og øynene.

Data refererer bare til flyets opphold

Studien, som ble utført i samarbeid med Boeing, undersøkte bare mulig spredning av smittsomme agenser i et fly. Overføringen kan imidlertid også skje på andre punkter på reisen, oppsummerer Weiss. (vb)

Tags.:  Advertentie Hode Som Regel