Coronavirus: Overvektige smittede mennesker må kunstig ventileres oftere

Analysen av den hittil største tyske COVID-19-kohorten antyder at tidligere luftveissykdommer og fedme er risikofaktorer for å utvikle akutt respiratorisk syndrom under COVID-19-sykdom. (Bilde: Kara / stock.adobe.com)

COVID-19: Eksisterende luftveissykdom og fedme som en risikofaktor

Dataene fra den hittil største tyske kohorten med til sammen 50 Covid 19-syke fra Heinsberg-distriktet ble evaluert. Alle pasienter led av alvorlig sykdom og ble behandlet på RWTH Aachen universitetssykehus. På bakgrunn av denne saksgruppen skapte legene ved universitetsklinikken egenskapene til alvorlige COVID-19-kurs. Det er merkbart at det er et over gjennomsnittet antall overvektige blant de berørte.

'

Leger som jobber med professor Dr. med. Michael Dreher, direktør for klinikken for pneumologi og intern intensivmedisin ved RWTH Aachen universitetssykehus, analyserte en casegruppe på 50 tyske Covid 19-pasienter fra Heinsberg-distriktet som ble behandlet med alvorlige forløp ved RWTH Aachen universitetssykehus. Forskerne la særlig vekt på forskjellen mellom kurs med og uten akutt respiratorisk nødsyndrom (ARDS). Overvekt ser ut til å være en viktig faktor her. Resultatene ble nylig presentert i “Deutsches Ärzteblatt”.

Hvem var pasientene?

Aachen universitetssykehus ligger i nærheten av det sterkt berørte distriktet Heinsberg. Av denne grunn ble mange COVID-19-pasienter med alvorlige forløp behandlet her i den tidlige fasen av pandemien. En gruppe på 50 berørte personer ble nå evaluert for å lage en sammenlignende presentasjon av de kliniske egenskapene til alvorlige COVID-19-kurs.

Saksgruppen omfattet 24 infiserte personer som måtte intuberes (kunstig ventilert) og 26 berørte personer som fremdeles kunne puste seg selv, men trengte ekstra oksygen. Alle berørte personer i saksgruppen var mellom 58 og 76 år. Medianalderen var 65 år.

Kjennetegn på sykdomsforløpet

COVID-19-pasientene ble lagt inn på universitetsklinikken i gjennomsnitt fire dager etter symptomdebut. Ved analysen av sykdomstilfellene prøvde legene å finne ut hvilke faktorer som førte til at de som ble rammet utviklet akutt respiratorisk nødsyndrom og som krever kunstig ventilasjon. To karakteristikker kom særlig tydelig frem.

Tidligere luftveissykdommer og fedme

På den ene siden utviklet de som hadde en tidligere luftveissykdom hovedsakelig ARDS. 58 prosent av de med ARDS hadde tidligere hatt en luftveissykdom. I gruppen uten ARDS hadde bare 42 prosent en tidligere luftveissykdom.

Tilstedeværelsen av overvekt og fedme ser ut til å være enda tydeligere relatert til utviklingen av akutt respiratorisk nødsyndrom. 83 prosent av de med ARDS var overvektige eller overvektige, mens bare 42 prosent i gruppen uten ARDS hadde en økt kroppsmasseindeks (BMI).

Viral belastning og dødsfall er det samme i begge grupper

Ingen forskjell i virusbelastning kunne oppdages i de to gruppene. Så mengden virus som er til stede ser ikke ut til å være en pålitelig faktor for om ARDS vil utvikle seg eller ikke. I ARDS-gruppen døde tre ofre av flere organsvikt. Men selv i gruppen uten ARDS døde fire pasienter av respiratorisk insuffisiens (svake lunger).

Hvilken konklusjon antyder studien?

Selv om studien ikke gir endelige bevis for dette, antyder dataene at risikoen for ARDS øker i sammenheng med COVID-19 sykdom hvis vedkommende har en tidligere luftveissykdom og / eller er overvektig eller overvektig. Omfanget av virusbelastningen ser ut til å spille en underordnet rolle i denne sammenhengen. Universitetsklinikken RWTH Aachen påpeker at bare syke mennesker med alvorlige symptomer ble undersøkt. Derfor kan resultatene ikke overføres til milde infeksjonsforløp. (vb)

Tags.:  Naturopathic Praksis Advertentie Hode