Coronavirus: Disse kjente medikamentene kan være egnet for terapi

Forskere har vist at et velkjent pankreasmedisin hemmer nye SARS-CoV-2-aktivatorer som er identifisert i de øvre luftveiene. (Bilde: Aliaksandr Marko / stock.adobe.com)

SARS-CoV-2: Kjente medisiner kan hjelpe

Forskning pågår rundt verden rundt medisiner som kan hjelpe mot COVID-19 sykdommen forårsaket av SARS-CoV-2 coronavirus. Samtidig undersøker den også hvilken rolle eksisterende medisiner mot viruset kan spille. Noen kjente forberedelser har vist løfter her.

'

Selv om koronapandemien har pågått i flere måneder, er det fortsatt ingen internasjonalt godkjent aktiv ingrediens mot COVID-19 sykdommen forårsaket av SARS-CoV-2 coronavirus. Imidlertid, ifølge eksperter, kan allerede kjente medisiner hjelpe mot det nye patogenet.

Blokkert spredningen av viruset i lungevevet

Det er for tiden ingen nyutviklede medisiner tilgjengelig for behandling av COVID-19. Omfordeling av eksisterende medisiner kan forkorte behandlingen til COVID-19, fordi de allerede er godkjent for bruk hos pasienter.

Som det tyske Primate Center GmbH - Leibniz Institute for Primate Research (DPZ) skriver i en nylig pressemelding, kan legemidlet Camostat være egnet. Dette har en antiviral effekt ved å hemme proteasen TMPRSS2, som SARS-CoV-2 krever for celleinnføring.

Så langt var det imidlertid ukjent om SARS-CoV-2 også kan bruke TMPRSS2-relaterte proteaser for celleinngang, og om disse også er blokkert av kamostat. I tillegg var det uklart om Camostats metabolske produkter hemmer viruset.

Et internasjonalt team ledet av Markus Hoffmann og Stefan Pöhlmann fra DPZ har nå kunnet vise at SARS-CoV-2 kan bruke flere TMPRSS2-relaterte proteaser for infeksjonen. Disse proteasene er tilgjengelige for patogenet som skal spres i øvre luftveier og hemmes også av Camostat.

I tillegg klarte forskerne å bevise at Camostat blokkerer viruset fra å spre seg i lungevev, og at Camostat-nedbrytingsproduktet GBPA også har en antiviral effekt. Resultatene publisert i spesialjournalen "EBioMedicine" viser at utviklingen av kamostat og relaterte hemmere for COVID-19-behandling bør videreføres.

Bukspyttkjertelen hemmer viruset

For at coronavirus SARS-CoV-2 skal kunne trenge gjennom lungeceller, må den aktiveres av den cellulære proteasen TMPRSS2. De aktive ingrediensene kamostat og nafamostat, som brukes i Japan for å behandle betennelse i bukspyttkjertelen, blokkerer proteasen TMPRSS2 og hemmer derved viruset. Forskerne ved infeksjonsbiologisk avdeling ved DPZ hadde allerede funnet ut av dette.

Imidlertid var det uklart om Camostat-nedbrytingsproduktet GBPA også hemmer viruset og om patogenet kan bruke TMPRSS2 samt relaterte proteaser for infeksjonen som kanskje ikke blir hemmet av Camostat.

Et internasjonalt forskerteam ledet av infeksjonsbiologer Markus Hoffmann og Stefan Pöhlmann fra DPZ har nå vist at SARS-CoV-2 kan bruke flere TMPRSS2-relaterte proteaser for infeksjon, inkludert TMPRSS11D og TMPRSS13.

Disse proteasene er tilgjengelige for patogenet til å formere seg i øvre luftveier og hemmes av Camostat. Det er derfor ikke mulig for SARS-CoV-2 å unngå de antivirale effektene av kamostat ved å bruke relaterte proteaser i stedet for TMPRSS2.

I videre studier var forskerne i stand til å vise at den primære kamostatmetabolitten GBPA i tillegg til kamostat hemmer også proteasen TMPRSS2 og derved blokkerer SARS-CoV-2-infeksjonen.

Antiviral effekt

“Camostat konverteres til GBPA i kroppen på veldig kort tid. Det er derfor avgjørende at vi klarer å vise at GBPA også har en antiviral effekt, forklarer Stefan Pöhlmann, leder for infeksjonsbiologisk avdeling ved DPZ.

“Basert på våre studier antar vi at GBPA kan utøve en antiviral effekt hos pasienter. Imidlertid, for en effektiv behandling av COVID-19, kan det hende at dosen av Camostat må være høyere enn for behandling av betennelse i bukspyttkjertelen, ”legger Markus Hoffmann, første forfatter av studien.

Opprinnelig ble inhiberingen av SARS-CoV-2 av kamostat bare vist i lungecellelinjen Calu-3. Deltakelsen fra Armin Braun fra Fraunhofer ITEM i Hannover og Danny Jonigk fra Institute for Pathology ved Hannover Medical School (MHH) gjorde det mulig å analysere den antivirale effekten av Camostat i ekte lungevev.

I følge informasjonen hemmer Camostat og GBPA SARS-CoV-2-infeksjon i lungevevet og den relaterte aktive ingrediensen nafamostat viste en enda sterkere antiviral effekt enn Camostat / GBPA.

I prosjektet RENACO (gjenbruk av nafamostatmesylat for behandling av COVID-19) finansiert av Federal Ministry of Education and Research (BMBF), vil ekspertene ved DPZ derfor sammen med Armin Braun teste hvordan nafamostat kan introduseres direkte inn i lungene for å beskytte dets antivirale For ytterligere å øke effekten.

“Våre resultater på antivirale effekter av Camostat og GBPA er relevante utover behandlingen av COVID-19. TMPRSS2 spiller også en viktig rolle i andre luftveisinfeksjoner. Camostat kan også brukes med suksess til å behandle influensa, sier Hoffmann. (annonse)

Tags.:  Naturopathic Praksis Symptomer Sykdommer